Chwarae Rhan

Cymryd rhan yng ngwaith eich Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae sawl ffordd y gallwch gymryd rhan yng ngwaith eich Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Cynllun Annibynnol Ymweld â Dalfeydd

Rydym yn cynnal Cynllun Annibynnol Ymweld â Dalfeydd sy'n annog gwirfoddolwyr i fynd i ddalfeydd yr heddlu i arsylwi lles y carcharorion a'u cyfleusterau.

Cynllun Lles Anifeiliaid

Mae'r cynllun yn darparu gwiriad annibynnol ar gyflwr a lles cŵn yr heddlu yng Ngwent.

Ymgynghoriad

Rydym yn cynnal nifer o weithgareddau ymgynghori yn ystod y flwyddyn i hysbysu a chynnwys cymunedau yn y broses o wneud penderfyniadau am eu gwasanaeth plismona lleol.

Digwyddiadau Lleol

Ffordd anffurfiol o gyfarfod â'ch Comisiynydd, dewch i wybod mwy am ei rôl a thrafodwch yr hyn sy'n bwysig i chi.