Rhyddid Gwybodaeth Cynllun Cyhoeddi Deddf

Rhyddid Gwybodaeth Cynllun Cyhoeddi Deddf (Medi 2014)

Dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, mae’n rhaid i awdurdodau cyhoeddus baratoi Cynllun Cyhoeddi. Cafodd y Cynllun Cyhoeddi enghreifftiol a ddefnyddir gan Awdurdod Heddlu Gwent ei baratoi ac mae wedi’i gymeradwyo gan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae’r Cynllun Cyhoeddi’n ein rhwymo i drefnu bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd fel rhan o’n gweithgareddau busnes arferol. Gweler ein Harweiniad i Wybodaeth am drosolwg o’r dogfennau sydd ar gael dan y Cynllun hwn.

Cynllun Cyhoeddi