Cofrestr Ystadau

Cofrestr Ystadau

Yn unol â Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol (2011) Gorchymyn Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Gwybodaeth Benodol) 2011, adran 4a, mae'n ofynnol i'r Comisiynydd gyhoeddi "gwybodaeth am unrhyw safle neu dir sy'n eiddo i, neu a ddelir at ddiben, y corff plismona lleol etholedig".

Mae'r Cofrestr Ystadau yn gywir ar Hydref 2017 a chaiff ei diweddaru'n rheolaidd gyda newidiadau.