Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch

Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch

Gellir cael gwybodaeth am y rhoddion a'r lletygarwch a ddarperir i'r Comisiynydd a staff swyddfa'r Comisiynydd isod.

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn dilyn unrhyw newidiadau i'r gofrestr.

2018/2019

2017/2018

2016/2017 (Mai 2016 - Mawrth 2017)

Rhoddion a Lletygarwch Archif Cofrestr ar gyfer cyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Tachwedd 2012 i Ebrill 2016