Trosolwg o’r Cynllun Cyhoeddi

Trosolwg o’r Cynllun Cyhoeddi

Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol

Dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, mae’n rhaid i awdurdodau cyhoeddus baratoi Cynllun Cyhoeddi. Cafodd y Cynllun Cyhoeddi enghreifftiol a ddefnyddir gan Awdurdod Heddlu Gwent ei baratoi ac mae wedi’i gymeradwyo gan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae’r Cynllun Cyhoeddi’n ein rhwymo i drefnu bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd fel rhan o’n gweithgareddau busnes arferol. Gweler ein Harweiniad i Wybodaeth am drosolwg o’r dogfennau sydd ar gael dan y Cynllun hwn.

Cyfrifoldebau am Gynllun Cyhoeddi Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsaddu 

Pennaeth Staff Heddlu Gwent sydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol am ein Cynllun Cyhoeddi. Y Swyddog Gwybodaeth sy’n gyfrifol am gynnal a rheoli’r cynllun.

Nod y Cynllun

Nod y Cynllun Cyhoeddi yw egluro:

  • Pa wybodaeth y mae Swyddfa Comisiynydd yn ei chyhoeddi neu’n bwriadu ei chyhoeddi’n rheolaidd.
  • Sut y byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth hon.
  • Pa un a fydd yr wybodaeth ar gael yn rhad ac am ddim ynteu am dâl.