Sut i Gael Gwybodaeth

Sut i Gael Gwybodaeth

Gwybodaeth a Chyhoeddiadau

Mae’r Cynllun Cyhoeddi hwn wedi cael ei lunio i amlygu gwybodaeth a chyhoeddiadau sydd ar gael ar hyn o bryd oddi wrth Awdurdod Heddlu Gwent.

Lle mae gwybodaeth ar gael ar y wefan, bydd dolen hyperdestun yn eich cyfeirio at y dudalen gywir ar y wefan. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdani yn y Cynllun hwn gallwch wneud cais Hawl Mynediad yn ysgrifenedig a’i anfon at:

Swyddog Gwybodaeth
Swyddfa Comisiynydd yr Heddiu a Throseddu Gwent
Croesyceiliog
Cwmbrân
NP44 2XJ

trwy’r e-bost,

Wrth ofyn am wybodaeth, a wnewch chi gynnwys y manylion canlynol os gwelwch yn dda:

  • Eich enw a’ch cyfeiriad
  • Yr wybodaeth neu’r dogfennau yr hoffech gael mynediad ati/atynt
  • Sut yr hoffech chi i’r wybodaeth gael ei hanfon atoch (e.e. copi caled, trwy’r e-bost).

Gan ddibynnu ar natur eich cais, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffi.

Faint o amser fydd yn ei gymryd?

Byddwn yn anelu at ddarparu gwybodaeth y gofynnwyd amdani o fewn 20 niwrnod gwaith.