Diogelu Data

Diogelu Data

Cyflwyniad

Daeth Deddf Diogelu Data 2018 i rym ar y 25 Mai 2018 ac mae’n gweithio mewn dwy ffordd. Mae’n rhoi rhai hawliau penodol i unigolion. Mae hefyd yn datgan bod yn rhaid i’r rheiny sy’n cofnodi ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol fod yn agored ynghylch y modd y caiff yr wybodaeth ei defnyddio a bod rhaid iddynt ddilyn wyth egwyddor ‘arfer da wrth drin gwybodaeth’.

Mynediad gan y Gwrthrych (un o Hawliau Gwrthrych Data)

"Wwrthrych y data" (y sawl y mae’r data personol yn cyfeirio ato/ati) hawl, ar gais, i gael ei hysbysu a oes data personol amdano/amdani yn cael ei ddal neu ei brosesu ai peidio.

Should you wish to know what information (if any) the Police and Crime Commissioner for Gwent holds about you, you must provide notification. Proof of identification and sufficient information to allow us to locate your personal data must accompany your request.

Data Protection Officer
Office of the Police and Crime Commissioner
Police Headquarters
Croesyceiliog
Cwmbran
NP44 2XJ

Tel: 01633 642200
Email: commissioner@gwent.pnn.police.uk

Please note that once we have received your completed application, the process to provide you with information can take up to one month.

Application Form