Haen 1 – Cronfa Effaith Gadarnhaol

Haen 1 – Cronfa Effaith Gadarnhaol

Mae’r Comisiynydd wedi sefydlu cronfa flynyddol o £10,000, a gynlluniwyd i gyflawni canlyniadau dynamig, cadarnhaol ac effeithiol i dderbynyddion. Cyfrifoldeb y Comisiynydd yw cytuno ar y dyfarniadau, gyda chynigion nodweddiadol yn llai na £1,000.

Arian a ddarparwyd:

2016/17  (Mai 2016 i Mawrth 2017)

2016/17 (i Ebrill 2016)

2015/16

2014/15

2013/14