Gwybodaeth am Gwent

Gwybodaeth am Gwent

Mae Gwent yn cynnwys pum awdurdod lleol ac mae ganddi amrywiaeth eang o gymunedau amrywiol, a phob un gydag anghenion gwahanol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bob ardal yma.

Ymweld â Blaenau Gwent   

Ymweld â Chaerffili  

Ymweld â Sir Fynwy  

Ymweld â Chasnewydd    

Ymweld â Thor-faen  

 

O 1 Ebrill 2015, cyflwynodd Heddlu Gwent fodel gweithredu newydd ar gyfer y Dwyrain/Gorllewin i gwmpasu’r pum ardal Awdurdod Lleol uchod.  Mae ardal y 'Dwyrain' yn cwmpasu Sir Fynwy a Chasnewydd ac ardal y 'Gorllewin' yn cwmpasu Blaenau Gwent, Caerffili a Thorfaen.