Amdanom Ni

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn helpu'r Comisiynydd i gyflawni ei ddyletswyddau a'i gyfrifoldebau.

Ar hyn o bryd mae un deg pump aelod o staff yn swyddfa'r Comisiynydd. Wedi'u harwain gan y Pennaeth Staff, maent yn darparu amrywiaeth eang o gymorth a chyngor i'r Comisiynydd mewn meysydd fel cyfarfodydd ac ymgysylltu, cydraddoldeb ac amrywiaeth a pherfformiad.

Mae'r staff hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod gan y Comisiynydd y wybodaeth ddiweddaraf a'i fod wedi'i friffio ar unrhyw newidiadau i bolisi yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Yn ogystal â swyddi statudol y Pennaeth Staff a'r Prif Swyddog Cyllid, mae 13 swydd lawn-amser barhaol a 2 swydd ran-amser o fewn Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.  Mae hefyd gennym 2 secondai llawn-amser o Heddlu Gwent yn Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.